Učinkovito upravljanje finančnih tokov

pravno svetovanje

Dober nadzor nad financami je ključnega pomena za uspešno poslovanje vsakega podjetja, tako tistih, ki jim ne gre tako dobro, kot tudi onih, ki uspešno poslujejo in z zalogo kapitala načeloma nimajo težav. Posebej pozorni pa morajo biti na upravljanje finančnih tokov tisti, ki se pri opravljanju svoje dejavnosti močno zanašajo na razpoložljivost svojega kapitala, ki ga večinoma pridobijo iz poslovanja. V tem primeru se lahko za usodna izkažejo slaba posojila, morda zapadle terjatve ali pa drugi dejavniki.

Upravljanje finančnih tokov je kritično predvsem pri start-up podjetjih, ki se soočajo z velikim obsegom dela in hitrim pretokom sredstev. Ob povečanju obsega proizvodnje se povečajo tudi stroški, tako da se lahko v težava znajdejo tudi podjetja, ki imajo zelo obetavno poslovno rast. Že pred tem je smiselno koristiti finančno, morda tudi pravno svetovanje in pripraviti dober načrt za uspešno poslovanje v takšni situaciji.

Veliko težav lahko povzročijo slaba posojila in zapadle terjatve, predvsem večji insolventni kupci. V tem primeru je spet nujno dobro pravno svetovanje, ki nadgradi dober načrt ravnanja s takšnimi problemi. Pogosto imajo težave na tem področju izvozniki, pa tudi podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo ali proizvodnjo iz dragih surovin in materialov. Stroški dela so veliki, zato ni veliko svobode pri čakanju na sredstva. Slaba posojila seveda prinesejo še dodatne zaplete, je pa v tem primeru odgovornost še bolj na strani podjetja. V poštev pride dobra strategija, verjetno kar finančno prestrukturiranje in seveda pravno svetovanje, ki odpravi morebitne nadaljnje komplikacije.

Pri upravljanju finančnih tokov si lahko pomagamo z nekaterimi storitvami finančnih strokovnjakov, predvsem pa je treba obdržati nadzor nad poslovanjem in slediti zastavljeni strategiji. Ne smemo pozabiti, da je učinkovito upravljanje finančnih tokov ključnega pomena za uspešno poslovanje, tako da tudi v situaciji poslovanja brez težav ne bomo postali neprevidni in lahkomiselni.