Financiranje rasti podjetja

Analiza poslovanja podjetja

Financiranje podjetja je ključna odgovornost vodstva, ki mora dobro načrtovati finančne tokove tudi v fazi rasti. Morda bi si mislili, da je uspešno podjetje lažje upravljati, a v fazi rasti pride tudi do raznih izzivov, ki lahko hitro vodijo celo v insolventnost podjetja ali druge težave. Pametno je torej poskrbeti za to, da se financiranje prilagaja skladno z delovanjem podjetja.

To je pogosta težava pri start-up podjetjih in manjših podjetjih. Financiranje je v začetku zagotovljeno iz investicij ali posojil, ko dejavnost zacveti pa si mislimo, da bo poslovanje financirano iz prihodkov. V resnici z rastjo prodaje narastejo tudi stroški, od prodaje pa ne moremo pričakovati takoj dostopnih likvidnih sredstev. To vodi v finančni krč in lahko tudi v insolventnost podjetja, če ne znamo ravnati s financami. Pravočasno bo potrebna podrobna analiza poslovanja podjetja, treba bo pripraviti tudi načrt financiranja.

Rešitev je več, prava izbira pa je odvisna od specifik, ki so lastne poslovanju podjetja. Ravno zato je analiza poslovanja podjetja ključnega pomena – nekatere možnosti financiranja pridejo v poštev le v določenih primerih. V fazi rasti podjetja je priljubljena rešitev za financiranje faktoring, ki ponuja stalno likvidnost in se prilagaja prodaji. Tako bodo sredstva vedno na voljo, s tem bistveno zmanjšamo tveganje za insolventnost podjetja in druge težave. Poleg tega imamo na razpolago sredstva, ki jih lahko vložimo v nadaljnjo rast. Analiza poslovanja podjetja predstavi stroške, ki jih ne smemo zanemariti, verjetno pa z analizo ugotovimo, da vseeno ostane dovolj sredstev, ki jih lahko porabimo za spodbujanje poslovne rasti. 

Seveda je financiranje rasti podjetja v prvi vrsti namenjeno temu, da poslovanje poteka brez težav. A že v tej fazi lahko zagotovimo tudi nekatere druge učinke, investiramo lahko v razvoj ponudbe, širitev na nove trge in podobne korake. Vse to pa je možno le, če imamo zanesljiv vir financiranja.