Motorne žage za zahtevna gozdarska dela

motorna žaga husqvarna

 

Gozdarstvo je prevladujoča panoga zlasti v gozdnatih predelih, ki jih ima Slovenija zelo veliko. Po deležu površine, porasle z gozdom, smo med prvimi v Evropi, zato ni čudno, da je pri nas tradicija gozdarstva zelo bogata in sega že več stoletij nazaj. Tudi glede gospodarnega upravljanja z gozdovi smo Slovenci že od nekdaj zelo napredni. S pogozdovalnimi programi so začeli že zelo zgodaj, saj je bilo vsem jasno, da brez dolgoročne skrbi gozd ne bo preživel.

Zato je pri nas veliko povpraševanje po gozdarskih storitvah. Sečnja dreves in spravilo lesa sta prvi izmed njih, ne pozabimo pa še na skrb za pogozdovanje in zaščito pred prekomernim izsekom občutljivih predelov. Motorna žaga Husqvarna je najbolj pomembno orodje gozdarjev, ki omogoča brezskrbno delo s hlodovino. Tudi motorne kosilnice na nitko ali jeklen trikot so pomemben del gozdarstva, ker se z njimi veliko čisti obrobne predele gozda. Še bolj pa so v rabi nahrbtne motorne kosilnice, s katerimi se precej lažje dela več časa.

Za spravilo lesa je prvo potrebno vzpostaviti gozdne vlake. Kjer jih še ni, je potrebno izbrati traso zredčiti podrastje in posekati morebitna drevesa, za kar poskrbi motorna žaga Husqvarna. Za lažje čiščenje podrastja pa raje uporabimo nahrbtne motorne kosilnice s krožno žago za rezanje tudi debelejše podrasti oziroma grmičevja. Delo z njo je bistveno hitrejše in bolj učinkovito, kot če bi za ista dela uporabili motorno žago.

Po vzpostavitvi vlak se lahko začne sečnja dreves, ki jih najprej odberemo, nato pa mora skladnost z gozdnim načrtom potrditi še revirni gozdar. Označena drevesa posekajo sekači, ki so specializirani za taka opravila. Sečnja dreves je fizično naporen in nevaren posel, ki zahteva zbranega in spretnega človeka. Seveda pa brez primernega orodja ne gre; tu pride še posebej prav ustrezna žaga, kot je motorna žaga Husqvarna, s katero je delo zelo udobno.