Principi izboljšanja izolacije okenskih okvirjev

Principi izboljšanja izolacije okenskih okvirjev

Okna so ključni del vsakega stanovanjskega objekta. Poleg tega, da omogočajo osvetljenost notranjih prostorov z naravno, sončno svetlobo, skrbijo tudi za toplotno izolacijo notranjih prostorov. Glavni učinek izolacije izhaja iz plasti zraka, ujetih med posamezne steklene plošče. Več, kot je ujetih plasti zraka, boljša je izolacija. Poleg steklenega vložka pa mora biti dovolj izolativen tudi sam okvir okna. 

Tu nastopijo okna pvc. Pvc je material, ki že sam po sebi zelo slabo prevaja toploto in tako pripomore h boljši izolaciji. Kljub temu pa se izolacijo lahko še izboljša s popolnoma enako tehniko, kot pri steklenih vložkih. Profil za okna pvc je narejen s postopkom ekstruzije, pri katerem se s prilagojeno šablono kontinuirno brizga okenski profil pvc poljubne dolžine. Tako ima lahko pvc profil v preseku več manjših zračnih prekatov, ki še dodatno izboljšajo izolativne vrednosti. S pazljivo postavitvijo zračnih prekatov se lahko tudi zmanjša skupna teža okvirja, pa še pri količini pvc plastične mase se prihrani. Tovrstni okvirji so kljub temu dovolj močni, saj njihovo trdnost zagotavlja jekleni profil v notranjosti, na katerega je nalepljen izbrani pvc profil.

Okna pvc se veliko oglašuje kot poceni nadomestek klasičnih lesenih oken. Pri tem pa je potrebno biti pozoren na dejanske vrednosti koeficienta toplotne prestopnosti, ki se tudi za različna okna pvc lahko zelo razlikuje.

Tretji način, kako izboljšati izolacijo za okna pvc, pa je uporaba ustreznih tesnil. Tudi tu velja pravilo zračnih prekatov in današnja okna imajo praviloma vsaj dve, če ne tri ali štiri nivoje tesnil na meji med premičnim in zunanjim okvirjem. Zračni prekati, ki se ustvarijo med posameznimi sloji tesnila, pripomorejo k zadrževanju toplote v notranjosti oziroma se upirajo prehajanju toplote med njimi. Način proizvodnje za okna pvc omogoča enostavno načrtovanje preseka profilov, tako da lahko brez večjih težav izrišemo tudi bolj kompleksne oblike z več zračnimi prekati, strošek izdelave pa je praktično isti.