Oprema za uspešno živinorejo

Štarter za teleta

Delo z živino prinaša različne izzive, ki jih lahko uspešno rešimo le z uporabo ustrezne opreme. Opravka imamo z različnimi napravami in pripomočki, o končnem uspehu pa odloča kar celotna kombinacija. Tako moramo že v izhodišču poskrbeti za to, da imamo na voljo vse potrebne pripomočke, saj kasneje verjetno ne bo časa za to. Posebej pomembno je to v oziru na nekatere detajle, na katere lahko hitro pozabimo. Posvetiti se moramo izbiri kakovostne opreme, s katero bomo zanesljivo zagotovili dobrobit živali in uspešno delo z njimi.

Najbolj neposredno lahko na dobrobit živali vplivamo z izbiro prave krme. Pri teletih je to nekoliko lažje, saj lahko uporabimo štarter za teleta, s katerim jim ponudimo optimalno prehrano v zgodnjem življenjskem obdobju. Seveda se moramo zavedati, da štarter za teleta ni univerzalna rešitev, niti ni vedno najbolj priporočljiva. Takšna sredstva moramo znati uporabljati v pravem trenutku in v pravih kombinacijah, vsekakor pa ima štarter za teleta svoje mesto v zbirki opreme sodobnih kmetovalcev.

Nadalje pa se posvetimo tudi tisti opremi, ki nima tako neposrednega učinka na delo z živino, se pa lahko na dolgi rok izkaže za povsem nepogrešljivo. To so lahko tudi pohodne rešetke, s katerimi ustvarimo vzdržljivo površino za prehod živali, ljudi, kmetijske mehanizacije in drugih obremenitev. Mnoge kmetijske površine so močno obremenjene, podlaga pa takšnim vplivom ni kos. Pohodne rešetke poskrbijo za to, da lahko površine tudi več let brezskrbno uporabljamo, saj ponudijo dodatno nosilnost in zanesljivost. Ne moremo sicer pričakovati popolne odpornosti na vse mogoče obremenitve, a gotovo so pohodne rešetke zelo vsestranski dodatek na večjih in manjših kmetijah. Če k temu dodamo še sorodne izdelke, recimo rešetke za omejevanje prehoda goveda ali pa travne rešetke, dobimo kombinacijo opreme, ki pri delu na kmetiji ponuja kar najboljšo izkušnjo, ne samo pri delu z živalmi.