Optimalen izkoristek poslovne inteligence

Dokumentni sistem

V poslovnem svetu imamo opravka z različnimi materiali, ki jih lahko izkoristimo v svoj prid. Veliko vrednost imajo seveda fizične zadeve, kot so surovine in polizdelki, ki se uporabljajo v proizvodnji, ter vse druge sestavine, ki so ključne pri opravljanju dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. A prav tako so lahko dragocene tudi druge vsebine, s katerimi imamo opravka. To je lahko raznovrstna intelektualna lastnina, zelo pa izstopa tudi poslovna inteligenca, ki združuje zbrane podatke o podjetju, konkurenci, ciljni publiki in trgu. Da bi te podatke kar najbolje izkoristili, moramo imeti vzpostavljen učinkovit sistem za zbiranje in hranjenje informacij. Za to poskrbi računalniški dokumentni sistem, ki je nujna komponenta informacijskega sistema v podjetju.

Dokumentni sistemi so lahko zelo zmogljivi in vsestransko uporabni. Ne omejujejo se namreč le na zbiranje in hranjenje dokumentov, za kar poskrbi osnovni elektronski arhiv. Napreden dokumentni sistem ima predvsem to prednost, da omogoča optimalen izkoristek poslovne inteligence, torej da lahko podatke tudi dejansko uporabimo. To ti sistemi dosegajo z različnimi funkcijami, ki omogočajo razvrščanje in filtriranje informacij, enostavno iskanje in deljenje med različnimi uporabniki. Prav tako so pametni dokumentni sistemi že dovolj zmogljivi, da kar sami prevzamejo različne naloge pri obdelavi in uporabi poslovne inteligence. Avtomatsko poiščejo povezave in grupirajo sorodne dokumente, oblikujejo pregledne kategorije in lahko pripravijo tudi uporabna poročila. 

Sodobni dokumentni sistemi imajo velik potencial. Seveda je še vedno treba za obdelavo in uporabo poslovne inteligence nameniti tudi nekaj kadra, a v praksi je prav dokumentni sistem tisti, ki opravi večino dela. Če se opremimo z zmogljivo in funkcionalno programsko opremo, imamo odlično izhodišče za dober izkoristek poslovnih informacij. Na ta način brez težav optimiziramo poslovanje, znižamo stroške in dosežemo poslovno rast. S tega vidika je povsem upravičen tudi preskok na kakšen zmogljivejši informacijski sistem, tudi če to zahteva določeno investicijo in nekaj prilagajanja.