Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je za vse zavarovance enako

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje2

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če imate urejeni obe vrsti zavarovanj, potem pri obisku pri zdravniku, nakupu zdravil in drugih zdravstvenih storitvah ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov. Dobro pa je vedeti, da za obvezno zdravstveno zavarovanje poskrbi vaš delodajalec, medtem ko morate za dopolnilno zdravstveno zavarovanje poskrbeti sami tako, da si izberete eno od zavarovalnic.

Za premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je značilno, da je za vse zavarovance enaka in komercialni popusti niso dovoljeni. Zato lahko izberete katerokoli zavarovalnico, saj vam le te pod določenimi pogoji lahko ponudijo le zakonsko dovoljen 3 % popust. Najpogosteje gre za paketne popuste ob sklenitvi več vrst zavarovanj pri isti zavarovalnici ali pa popust v primeru plačila preko SEPA naloga. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa se spremeni, če ga niste plačevali več let. V tem primeru morate doplačati 3 % premije za vsako leto nezavarovanosti.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je obvezno za vse prebivalce Republike Slovenije

Slovenija je ena izmed držav, v kateri so nam zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko tehnični pripomočki zaenkrat na voljo še brezplačno, a le, če imamo urejeno dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje. Slednjega nam v primeru zaposlenosti krije delodajalec, zato se premalo zavedamo njegove pomembne vloge. Z njim se ne izognemo le plačilu zdravstvenih storitev, ampak je tudi pogoj za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je obvezno za vse državljane Republike Slovenije. Če niste zaposleni, ga uredite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sicer bo zanj v celoti poskrbel delodajalec, ki vam redno plačuje mesečne prispevke. Tehnično gledano, za vse poskrbi delodajalec tudi v primeru menjave službe, ko je potrebno zgolj zamenjati plačnika. Otroci so zavarovani kot družinski člani preko delodajalca enega od staršev, a le do prenehanja statusa dijaka oziroma študenta. Takrat se je potrebno zavarovati kot občan.