Zunanja vrata za dvorišče in vrt

Vrtna vrata

Na domačem dvorišču in vrtu radi uporabljamo ograde, ki imajo več vlog. Najbolj izstopa ta, da zagotavljajo učinkovito pregrado med domačimi površinami in okolico, čeprav ni nujno, da gre za kakšno posebno varnostno ograjo. Dovolj je že čisto osnovna pregrada, ki omejuje dostop nepovabljenim gostom. Seveda pa moramo poskrbeti za to, da do domačih površin lahko stanovalci enostavno dostopajo. Uporabljamo različna zunanja vrata, ki morajo biti dobro pripravljena na svojo nalogo.

Dvoriščna vrata

Predvsem za dostop do dvorišča potrebujemo dobra vrata, saj se bomo pogosto domov pripeljali z avtomobilom. Uporabljajo se zunanja drsna vrata, ki v tem primeru ponujajo idealno rešitev. Takšna vrata imajo več prednosti, izstopa predvsem brezhibna funkcionalnost, pohvaliti pa gre tudi odličen izkoristek prostora na manjših dvoriščih. Zunanja drsna vrata so vsekakor zelo elegantna in se jih splača uporabiti, če imamo to možnost. 

Najboljšo izkušnjo ponujajo avtomatizirana zunanja drsna vrata z električnim pogonom. Ta se odpirajo in zapirajo kar sama ali pa jih na različne načine uporabljamo na daljavo. Idealno torej za tiste, ki se po navadi domov pripeljejo z avtom.

Vrtna vrata

Dvoriščna vrata so velika in namenjena dostopu z vozilom, medtem ko so vrtna vrata praviloma manjša, namenjena pešcem. A vseeno gre za zunanja vrata, ki bodo pogosto v uporabi, zato morajo biti dobro pripravljena na vse obremenitve, s katerimi se bodo soočala. Poleg tega imajo pogosto tudi izrazito estetsko funkcijo, kar sicer velja tudi za dvoriščna vrata. Vrtna vrata so le redko nameščena na drsnih vodilih, prav tako ne uporabljamo električnih mehanizmov. Dobro se obnesejo čisto običajna krilna oziroma nihajna vrata, ki jih enostavno odpiramo ročno. 

Ker imajo tudi vrtna vrata pomembno nalogo, ob tem pa se stalno zoperstavljajo neugodnim vremenskim dejavnikom, je pametno izbrati kakovostna vrata, s katerimi bomo zadovoljni tudi na dolgi rok.